en_us
Svědek - Film náhled

Tribe of Heart awards

 

©2017 Tribe of Heart, Ltd.

Tribe of Heart
V tomto filmu, který získal významná ocenění na četných filmových festivalech, Eddie Lama vypráví o neobyčejné změně ve svém životě, kdy po létech nezájmu a takřka odporu vůči zvířatům láska k malému kotěti otevřela jeho srdce a učinila z něho zachránce opuštěných zvířat v ulicích New Yorku. Eddiho poselství a výzva k soucitu s mimolidskými tvory je i pro nás inspirací a povzbuzením k práci pro tyto naše bližní.
cs_CZ
Svědek - Film náhled

Obchod 
Global Tribal Cinema     

nohighlightbox
Poznámky

Sdílej s ostatními

Eddie Lama vypráví o neobyčejné změně ve svém životě, kdy po létech nezájmu a takřka odporu vůči zvířatům láska k malému kotěti otevřela jeho srdce a učinila z něho zachránce opuštěných zvířat v ulicích New Yorku.

        Více informací

"

Tribe of Heartže proměna srdce jednoho člověka může změnit svět
Internetová stránka Tribe of Heart (v angličtině)

probouzí svědomí a soucit lidí, a přivádí je k hlubšímu porozumění toho, co všechna živá stvoření spojuje.
Nezisková organizace

která posiluje soucitné jedince a vede je k práci pro sociální spravedlnost a nenásilnou změnu.
Celosvětová společnost

sdružující lidi jakéhokoliv věku či původu, jejímž cílem je proměna vztahu člověka k lidem a ostatním tvorům, který je založen na laskavosti, respektu a nenásilí.
Věříme,

světa zbaveného násilí a naplněného krásou.
Co děláme a proč

Lidé učinkující v našich filmech a s námi pracující umělci podporují velkou měrou naši tvůrčí činnost, zatím co mezinárodní společnost aktivistů, překladatelů, vzdělavatelů, příznivců a dobrovolníků uvádí naše programy v život a napomáhá mnohým lidem ke změně.

Prostřednictvím této spolupráce s ostatními a v našich vlastních soukromých životech se snažíme vytvořit a rozšířit etiku péče, respektu a nenásilí, která je vodítkem našeho vztahu k ostatním lidem, zvířatům a celé přírodě.Tribe of Heart team

Zveme každého, kdo má privilegium zvolit podmínky svého života, aby s námi pracoval k vytvoření míru, štěstí a spravedlnosti pro ty, jimž toto privilegium bylo odepřeno.

Tým pracovníků Tribe of Heart

Tento film v člověku probouzí lásku, kterou jsem dříve v sobě nenašel -- Velmi krásné (divák filmového festivalu)

Jenny Stein and James LaVeckDokumentární filmy Tribe of Heart, které se zaměřují na nenásilí, morální statečnost a osobní transformaci jedince, byly uvedeny na 80 filmových festivalech po celém světě a obdržely 18 cen: z nich 5 cen v kategorii Best of Festival a 12 cen v kategorii Best Documentary.

Tribe of Heart film festival screeningPromítání filmů Tribe Of Heart je často doplněno dialogy s posluchači o etice, činech svědomí a hnutí za sociální spravedlnost. Dvě nejčastější reakce posluchačů byly "proměna jejich života" a "každý by měl tento film shlédnout". Inspirováni dialogy s posluchači filmy Tribe of Heart byly často uvedeny v televizních programech v severní Americe a v Evropě. Byly též prezentovány ve stovkách představení organizovaných občany a přeloženy zatím do 12 jazyků.

Jenny Stein and James LaVeck

Nejnovější film organizace Tribe of Heart je LEGACY (DÉDICTVÍ či ODKAZ), v přítomné době ve stadiu "post-production".

Co je Tribe of Heart

James LaVeckSpolu též založili HumaneMyth.org, internetový zdroj vzdělávání, který odhaluje falešnost tzv. "humánního" chovu hospodářských zvířat, jakož i snahu zemědělského průmyslu zmást veřejnost a diskreditovat hnutí ochránců zvířat. Oba též po léta stáli v popředí vzdělávacích a právních kampaní proti hromadnému vybíjení vysoké zvěře v předměstích jejich obce.

James a Jenny obdrželi čtyři celonárodní ceny pro jejich aktivizmus, z nichž dvě byla ocenění celoživotní. Jejich práce byla též oceněna federací učitelů United Teacher's Federation a v Kalifornii společností učitelů The California Teachers Association. Jejich filmy jsou pravidelně užívány při výuce etiky, práv, filozofie a literatury.

V poslední době je jejich práce zaměřena na rozvoj a učení všeobsáhlého nenásilí (Holistic Nonviolence), nové cesty osobní transformace a společenského rozvoje, která je inspirací pro jejich další dokumentární film LEGACY.

Jenny Stein

Jenny a James ukončili s poctou své vzdělání na Cornell University's College of Arts and Sciencies. Jenny též obdržela titul Master of Fine Arts od kalifornské univerzity UCLA School of Theater, Film & Television. James je též mistrem v Tae Kwon Do. Oba žijí ve městě Ithaca ve státě New York.

Náš příběh

Přispějte

Tribe of Heart
PO Box 149
Ithaca, NY 14851
US

Telefon: mail@tribeofheart.org
Celkový obnos daru: (+1) 607.275.0806

Domov

   Donation Dog

Jiný obnos 

Postup 1: Zvolte měnuZápis pro e-mail

Postup 2: Uveďte obnos vašeho měsíčního příspěvku

  
  

  

Jiný obnos 

Postup 3: Zvolte počet měsíčních příspěvků (včetně tohoto měsíce)

Můžete váš příspěvek kdykoliv změnit nebo zrušit*
3 6 12 24 Postup 4: Předložte formulář a sledujte návod k placení

Postup 2: Zvolte obnos vašeho příspěvku

* Pokračující

Postup 2: Uveďte obnos vašeho měsíčního příspěvku

  

  

  

  

  

  

zavřít Jak můžete promítání uskutečnit

Tento film jako by moje srdce zlomil, když jsem viděl, jak je se zvířaty zacházeno. Zvířata cítí bolest a smutek stejně jako my. Zacházejme s nimi tak, jak lidé zacházejí jeden s druhým. Važme si jich a milujme je, ať nejen jejich, ale i náš život se tím zlepší. Stanou se tak našimi oddanými přáteli. (jeden z diváků ve Vietnamu)

Bylo to poprvé, kdy jsem se současně smál a plakal. Cítím se probuzen a obživen. (divák filmového festivalu)

James LaVeck

Byl jsem tímto filmem neskonale pohnut. Bylo ohromné si připomenout všechno to dobro, které jediný člověk může vykonat, a také to, že my všichni máme povinnost mluvit za ty, kteří mluvit nemohou. (televizní divák)

Tento film mi zlomil srdce tím nejlepším možným způsobem. Obdivuji, jak tento film projevuje tolik soucitu nejen se zvířaty, ale též s farmáři. Jejich cesta je i cestou nás všech, kteří jsme od užívání zvířat přešli k nenásilí. Rád bych tento film ukázal každému, koho znám. (jeden z diváků v Kanadě)

Velice důležitý film, vytvořený s úžasnou citlivostí. Tak jako mnozí ostatní, ani já jsem nebyl schopen poslechnout svých lepších instinktů. Díky vašemu filmu učiním vše, aby se moje vnoučata naučila zvířata milovat a vážit si jich. (jeden z diváků na filmovém festivalu pro mír)

Lidskost a odvaha lidí v tomto filmu na mne hluboce zapůsobily - lidé, kteří žijí podle svých zásad - a to je to, co by se mělo změnit. Krom našich modliteb, každý z nás může provést změnu ve svém vlastním životě. (divák filmového festivalu)

James LaVeck

Je to příliš snadné se cítit nevýznamný a myslet si, že člověk sám nemůže nic změnit. Díky vám jsem poznal, že tomu tak není a že každý nepatrný čin pomůže. Je to skutečně velmi pokorné uvědomění. (televizní divák)

Tento film ve mně cosi změnil. Děkuji vám za to, že jste dali těmto zvířatům možnost promluvit. Děkuji vám za to, že jste mi dali odvahu k tomu, abych se změnil. Z celého srdce vám za to děkuji. (jeden z diváků v Austrálii)

Když některý z našich filmů vám otevřel srdce, sdílejte tento prožitek s přáteli, členy vaší rodiny a spolupracovníky - ve svých domovech, v učebnách, ve společenských mediích, nebo při veřejných představeních ve vaší obci. Zdola uvedené komentáře dosvědčují, jak doopravdy hluboký a život proměňující vliv může výzva k soucitu a spravedlnosti mít, jestliže je sdílena ve společenství celé obce. 

Nikdy nebudu schopen slovy plně vyjádřit, jak na mne tento film zapůsobil. Doufám, že tak zapůsobí i na ostatní. Samozřejmě každý "ví", co se zvířatům děje - ale pochopí to lidé doopravdy? Sotva tak, jak tenhle film to ukazuje. Žádný jiný se mu nevyrovná. (televizní divák)

James LaVeck

Tento film mi připomněl, že to není OK 'nebýt si vědom'. Pocítil jsem, že se sám musím změnit. (jeden z diváků v Japonsku)

Ona 'cesta k domovu' není jen pro mne a všechny ostatní cestou k pravdě a spravedlnosti, je to též cesta 'domů' pro zvířata. Ona jsou našimi učiteli, jen když jim budeme umět naslouchat - opravdu je slyšet a učit se. Možná, že tento film je 'právě ten', který probudí ostatní. Mohu v to jen doufat. (divák filmového festivalu) 

Krásný, s citem provedený film. Nutí nás o mnohém přemýšlet, o tom jak naše rozhodnutí přispívají k násilí ve světě kolem nás. (Slova diváka po shlédnutí filmu v katolické komunitě) 

Pracuji s invalidy a vždy usiluji o to, abych respektoval jejich individuální lidskost. Nikdy jsem však tuto úctu neprojevil vůči všemu stvoření, celému království zvířat. Tento film mi konečně pomohl spojit obojí dohromady a přivedl mne k novému uvědomění. (divák filmového festivalu) 

Tento film mi ukázal, jak mnozí lidé jsou zraňováni tím, když v sobě musí potlačit to, co je v jejich životě podstatné - jak každým dnem z nich kousek odumře. Je to opravdu příběh vroucího soucitu. (divák filmového festivalu) 

Musím říct, že tento film mne změnil v lepšího člověka. (divák filmového festivalu)

James LaVeck

Celý svět by měl slyšet poselství tohoto filmu - pro jeho upřímnost, nadějnost a inspiraci. Jsem jím uchvácen a jsem za něj velmi vděčný. (divák filmového festivalu)

Po shlédnutí filmu se cítím jakoby 'ucelený'. Film mluví o souvislostech, se kterými se v každodenním životě nesetkám. Měl jsem pocit, jako bych přerostl sám sebe, jako bych byl součástí něčeho většího. (student koleje)

Sledovat tuto cestu neznamená být dokonalý, jde však o výzvu stále rozšiřovat vlastní porozumění toho, jak naše činy ovlivňují ostatní a postupně, krok za krokem, nás přivedou k ideálu nenásilí vůči všemu stvoření. Je to dlouhá cesta zdokonalování sebe sama, mravní integrity a služby, cesta kladoucí mimořádný důraz na úctu, obhajování a, pokud je to možné, posilování těch, kteří jsou utiskováni, vykořisťováni a zabíjeni. A co je nejdůležitější - je to cesta založená na péči a na ochraně života, je oslavou krásy a radosti, které můžeme společně vytvářet.

Následující oddíly popisují tři různé způsoby vyjadřující všeobsáhlé nenásilí, spolu s příklady vztahujícími se ke každému z nich.

Děkujeme

Odmítnout účastnit se diskuzí nebo akcí, při nichž jsou zranitelní jedinci či jejich skupiny pokládány za nevýznamné 

Úvodní video

 • Podporovat podniky a instituce, které odmítají diskriminační praktiky jako rasismus, druhovou nadřazenost, sexismus, homofobii a xenofobii
 • Kupovat zboží vyrobené na základě dohody o spravedlivém tržním hospodaření a spravedlivých podmínkách práce
 • Zvolit potravu, ošacení a spotřební zboží vyrobené bez použití a zabíjení zvířat
 • Vyloučit užívání produktů vyrobených na základě biologické manipulace, která ohrožuje genetickou integritu přírodního světa
 • Snížit nebo zcela vyloučit spotřebu přírodních paliv a ostatních produktů, které jsou příčinou negativních klimatických změn a ničení naší biosféry
 • Odmítnout podporovat nebo se účastnit společností podporovaného hromadného násilí, jakým je vojenské napadení, nucená emigrace a vybíjení divokých zvířat
 • Aktivizmus: aktivní nenásilí

Probouzet povědomí o nenásilných alternativách a pomáhat ostatním tyto alternativy přijmout za své

Úvodní video

 • Účastnit se občanského hnutí proti nespravedlivým nařízením a zákonům
 • Přivlastnit si řeč a chování, které odporují předsudkům a které vyjadřují péči a respekt vůči těm, kteří jsou utiskováni a postaveni na okraj společnosti
 • Vyšetřovat, dokumentovat a odhalovat nespravedlnost
 • Spolu s ostatními postavit se proti násilí, vykořisťování a utiskování ostatních lidí a mimolidských stvoření
 • Pracovat pro osvobození těch, kteří jsou bezprávně uvězněni nebo užíváni proti jejich vůli pro práci, zábavu, sexuální požitek, vědecké pokusy, plození, dosažení vojenských cílů, nebo pro produkci potravy, farmaceutických produktů a spotřebního zboží
 • Pomáhat těm, kteří byli potupeni či vystaveni násilí, vrátit jim bezpečí a obnovit jejich zdraví
 • Chránit zranitelný svět rostlin i zvířat a pracovat pro jejich ozdravění
 • Poskytovat pomoc těm, jejichž domovy jsou ohroženy nebo zničeny vlivem ekonomické nespravedlnosti, devastace životního prostředí, etnického vyhlazování a díky válkám
 • Ideální cesta: tvůrčí nenásilí
 • Vzdělávat ostatní o hrozbách ovlivňujících zdraví a bezpečí jedinců, rozmanitost přírody a přežití všech druhů, způsobovaných přelidněním, emisí skleníkových plynů, genetickou manipulací, nekontrolovaným zbrojením a nukleární technologií
 • Napomáhat ostatním porozumět tomu, že obětmi společností podporovaného násilí jsou lidé s vrozenou důstojností a hodnotou

Podporovat spravedlivé a ohleduplné formy pospolitosti, soužití a řešení vzájemných sporů

Úvodní video

 • Formulovat nové příklady morálního vývoje jednotlivce a společnosti, ekologické obrody a harmonického soužití mezi lidmi a zvířaty 
 • Uplatňovat otevřené vůdcovství a postavit se jeho hrubým, úplatným a nečestným způsobům 
 • Posilovat nové aktivisty a pomáhat jim jak ochránit jejich nezištné úsilí od cynizmu, vykořisťování a sobectví
 • Odstraňovat zdroje předsudků, násilí a občanské nerovnosti
 • Pomáhat k nápravě těm, kteří usilují o to nepodílet se na násilí a útlaku ostatních, a využít jejich zkušeností ke vzdělávání ostatních o pravé hodnotě nenásilí.
 • Pomáhat vytvářet umění zbavené násilí a vykořisťování, představení pro zábavu, spotřební zboží, právní řád, zásady spolužití, vědu a technologii
 • Studovat dějiny společenského hnutí a vzdělávat ostatní o základech všeobsáhlého nenásilí 
 • Vytvářet pokrokové kampaně, které podporují fyzický a duchovní růst, sociální a ekonomickou rovnoprávnost, a světový mír
 • Co to znamená a týká se to mne?
 • Vzdělávat ostatní o principech otevřené vlády a demokracie, odhalovat vládou a průmyslem podporovaný rozpad a podvrácení hnutí za občanskou spravedlnost