Vložit toto video

Opište dole uvedený kód a vložte do vaší webové stránky.


zavřít
      Bookmark and Share
:

zavřít

A Newer Version of Flash is needed to display content on this page.


Tribe of Heart Screening Room
  ENGLISH / ČESKY / ESPAÑOL (SUBTITULADA)  / ESPAÑOL (DOBLADA)  / HRVATSKI   
עברית / РУССКИЙ / PORTUGUÊS / POLSKI / SLOVENIAN / SUOMALAINEN / SVENSKA / VIỆT
 
 
 

 

   

 
           
           
           

Jenny Stein & James LaVeck
  Zakladatelé Tribe of Heart a tvůrci filmu Jenny Stein a James LaVeck  

Vítejte v internetovém promítání dokumentu Svědek organizace Tribe Of Heart ! Je pro nás velkou radostí sdílet s vámi tento film, který tolik zapůsobil na srdce a mysli mnohých lidí, a povědět vám něco o jeho vzniku a o tom, jak hluboce zapůsobil na lidi po celém světě.

Audience Než jsme započali práci na dokumentu Svědek, setkali jsme se s řadou zcela obyčejných lidí, kteří učinili významné rozhodnutí následovat hlas svého svědomí a učinit to, co považovali za správné, i když to pro ně bylo mnohdy obzvlášť obtížné.

Tito lidé v sobě našli odvahu postavit se proti nepravostem páchaným na ostatních a beze strachu, zloby či obviňování se rozhodli čelit této tragedii cestou nenásilí. Nejdříve změnili svůj vlastní život, a teprve potom si vzali za úkol pomoci ke změně v jejich společnosti. Nešlo jim o vlastní dokonalost, šlo o upřímnost a opravdovost. Šlo o volbu nového směru v životě, o každodenní malé krůčky k dosažení jejich opravdovějšího, soucitnějšího a odvážnějšího postavení ve světě.

El TestigoMarquee Chtěli jsme se s ostatními podělit o tyto neobyčejné příběhy osobní proměny. Založili jsme neziskovou organizaci Tribe of Heart s cílem vytvářet filmy, které dokumentují proměnu lidského svědomí. Nejsou to příběhy hrdinů či velikých osobností; jsou to příběhy těch, kteří hledali cestu, jak se stát lepšími lidmi a svým příkladem ukázali, jak vysokých hodnot lze dosáhnout, když člověk sleduje hlas svého svědomí a otevře své srdce ku pomoci těm nejpotřebnějším.

Peaceable Kingdom Když jsme skončili práci na dokumentu Svědek v roce 2000, měli jsme pěkný pocit z dobře vykonané práce; neměli jsme však ponětí o tom, jak film bude veřejností přijat. Byli jsme překvapeni a potěšeni, když při premieře byl Svědek oceněn cenou za Nejlepší dokumentární film. Brzy nato se stal nejoblíbenějším filmem na jiných festivalech a dostalo se mu nadšené chvály jak od diváků, tak i od medií.

Lidé různého založení a věku, zasaženi příběhem tohoto člověka a jeho proměny, nám nabízeli pomoc s uvedením tohoto filmu pro širší veřejnost. Tolik lidí a tak rozličnými způsoby nám nabízelo pomoc, že jsme často ani nestačili s nimi udržet krok!

Girl and Ducks Během dvou let tisíce lidí si koupili film Svědek přes internet, aby se s ním podělili se svými rodinami a přáteli, a tím zároveň vzbudili pozornost žurnalistů, hlasatelů v mediích, významných osobností a politiků. Nadšení diváci organizovali promítání ve svých komunitách, místních divadlech, školách, univerzitních společnostech, knihovnách a církevních spolcích. Mnozí představili film Svědek obecenstvu v zahraniční a pracovali s námi při přípravě dokumentu v mnoha cizích jazycích - práce, která dodnes pokračuje při vytváření tohoto internetového projektu.

S tím, jak rostl zájem o film Svědek, rostlo i uznání pozitivního vlivu, jaký film měl na mnoho lidí. Příliv cenných návrhů a tvůrčích nápadů pomohl k ještě většímu ocenění u diváků. Získané dary nám umožnily vyvinout nové výchovné programy pro tento film, jakož i pokrýt náklady na produkci dalšího dokumentárního filmu Království pokoje.
world
Není třeba zdůrazňovat, že tato zkušenost zcela změnila náš život. Dokázala nám, že když pracujeme společně pro něco, co nás samé přesahuje a co je důležitější než my sami, pak dopomoct ke změně je daleko snadnější, a je daleko větší odměnou, než jsme si kdy mohli představit.

Shooting Footage Nejjednodušeji vyjádřeno, viděli jsme na vlastní oči, jak proměna jednoho člověka může doopravdy změnit svět. A i když naše lidská společnost je tak často přemožena cynismem, vykořisťováním a násilím, mnohé malé a jednoduché a přitom pozitivní změny konané mnoha lidmi se mohou stát ohromnou sílou, která dopomůže transformaci a pokojné změně.

Zveme vás, abyste se s námi vydali na tuto cestu sebepoznání a služby těm, kteří jsou nejvíce zranitelní, lidem stejně tak jako mimolidským tvorům. Zároveň se mnohému přiučíme, získáme nové přátele a společně budeme sdílet radost z práce, která je tolik důležitá.

Jenny Stein a James LaVeck
Tvůrci filmu a zakladatelé Tribe of Heart

Prosím, pošlete nám své připomínky! Čteme je všechny a pomohou nám k vylepšení této stránky a k přípravě našich budoucích filmů. Průběžně též vybíráme příspěvky důležité pro ostatní diváky a uvádíme je zdola. Můžete též upozornit na připomínky, které vás zaujaly a tím umožnit ostatním, jak snáze najít ty nejcennější.Preview for Peaceable Kingdom
Non-violence United
()

A Life Connected""
Don't Buy The Myth

""

Happy Cows


"Mýtus: Vejce bez klecí"

Cage-Free eggsEmail Invitation


Witness DVD
Social Networking

Bookmark and ShareTribe of Heart team


DonateTwitter

 
Čteme všechny vaše příspěvky a velmi si vážíme všech vašich připomínek. Zdokonalování většiny našich projektů je možné právě díky vašim připomínkám. Vzhledem k omezenému počtu těch, kteří na projektu pracují a k velkému množství připomínek, které dostáváme, není možné, abychom na všechny odpověděli - a to zvlášť v době úprav jako je sestřihování některého z našich filmů. To však neznamená, že bychom vaše e-maily s vděčností nepřijímali! Naopak, posílejte nám své připomínky; když právě nejsme zaměstnáni úpravami či filmováním, vynasnažíme se na všechny odpovědět, jak jen nám to bude možné. Na e-maily časově a obsahem prioritní odpovíme co nejdříve.

 
 
Email: mail@tribeofheart.org Tribe of Heart, Ltd.
PO Box 149
Ithaca, NY 14851
Telefon: 607.275.0806 Fax: 607.275.0702